VirSCAN VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。

選擇語言
伺服器負載程度
Server Load
殺毒廠商 kav4fs

卡巴斯基反病毒軟件是世界上擁有最尖端科技的殺毒軟件之一,公司為個人用戶、企業網絡提供反病毒、防黑客和反垃圾郵件產品。經過十四年與計算機病毒的戰鬥,卡巴斯基獲得了獨特的知識和技術,使得卡巴斯基成為了病毒防衛的技術領導者和專家。該公司的旗艦產品-著名的卡巴斯基安全軟件,主要針對家庭及個人用戶,能夠徹底保護用戶計算機不受各類互聯網威脅的侵害。

virscan當前使用的殺毒軟件版本
VirSCANVirSCAN
軟體名稱 國別 引擎版本 特徵庫版本 特徵庫日期 最新更新時間(CST)
kav4fs Russia 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-03-25 2019-04-21 14:51:28
殺毒軟件 kav4fs 最近檢測出的病毒
VirSCANVirSCAN
文件名 病毒名
e1dbfd522e7f22b2f987af9f32d915d0 Worm.Win32.Viking.ae
e1cb816caedd8189b64bff6553526516 Virus.MSExcel.WhiteIce.f
demo4.exe Suspicious
e1c796ecf132e2ca37169b887d32da09 Trojan.Win32.Chapak.bpcx
e1c28608525f57eed0c1968d28f1623d Virus.Win32.PolyRansom.a
e1c386ede58e87b10d0411f94b6f51a2 Virus.Win32.Lamer.cq
e1bf468009c8c29d15013655b0b6a96a Suspicious
e1ab2a7f7e6d5cb616ae14961ecea0a6 Suspicious
e1ab7dcc6d9dc5cfe38845d69a75684b Trojan.MSWord.Agent.bd
e1ab175df3dfb384132dd61a50254cf1 Trojan-Ransom.Win32.Foreign.oemw
e1a685806b73362b716a7fa85754c2b7 Virus.Win32.PolyRansom.a
e1aaba1c76b66ff88d311182a024a2ee Virus.Win32.Virut.ce
e1aa8085d422e036f9a495a63b43fc4c Virus.Win32.Pioneer.cz
e1a8b60f9d2752ba2fbff20a1d4c3822 Virus.Win32.Delf.q
e19bdf3e59d6bf6688b22ca5fc595516 Trojan.MSWord.Agent.bd
e19c318a324695743cad8194efc4784e Suspicious
e198ec66ee81e5cdd2a46869f69ab200 Trojan-Downloader.HTML.Iframe.ahs
e190fe7319a82038f675b88927bc3847 Backdoor.Win32.Poison.fvud
e193eb56d32cccf588bbd4edc7df1cf8 Suspicious
e18c95d30fff07dd8e97396b0d019f69 Trojan.JS.Agent.btr
e189b9bc8a0181e2c2fad6f4209e76b0 Suspicious
e181eef723dccac958a803c3bf81be4b Virus.Win32.Lamer.fg
e18073089371ee5a2de8db9897e34528 Suspicious
e16c9b8ee1a3e5f9dd00acfa15cac3f5 Suspicious
e16a8579dc87a699e4c19bcfb99f3817 Virus.Win32.Agent.es
e165efe9458cfbfb2e39bbdfafba752b Trojan.JS.Agent.btr
e15de6914fbecbf9ad410d26bc637443 Suspicious
e15c43c61eeb02ca5e56f9017652e1ab Suspicious
e1511e39b0c32032eb1e6a0df146283c Worm.Win32.AutoRun.vx
e14f1ec979360eef4323ae71fc7047b0 Trojan.JS.Agent.btr
e14d38d645583ad8ffb1393923d72621 Suspicious
e14720ddaa7d27b295570f7843234190 Suspicious
e143b9f7520bac6e1038bf17ce26a58a Suspicious
e140b126f600254538f70c5c27645dad Packed.Win32.Krap.jc
e144769011b04750c17e14225b7e866a Suspicious
e13e7d6041914ff180094e00cf02f7b6 Trojan.Win32.Delf.tgsa
e13afb14dff25f23fa4f9bb0651be905 Trojan.Win32.Delf.tgsa
e13e9f1b860a0d27c9628fba34b0aa10 Trojan.JS.Agent.btr
e13a30f0e3f5de3153c27103cfe8eb9a Virus.Win32.Lamer.cq
e1365afa9e1aa4c81dc7db66b50a56f8 Suspicious
e134eb115d068e29b3bcadfadb6f46e5 Suspicious
e13468d90bbc2afb6084a9ecc8575a5e Worm.Win32.Agent.cp
e12d0dccbcce7b3dbc238ec0bdaf7869 Virus.Win32.Sality.gen
e1293306a25a6c2d12f8c2df7e162d9e Trojan.Win32.Reconyc.gunk
ms16-032-YJ.exe Suspicious
e12c6d8bdd09808b919dab0d67d965f2 Suspicious
e1286f31254945d942976365d0529136 Virus.Win32.Lamer.cq
e120c9aad4193e0d0b18d13115c36f03 Virus.Win32.Lamer.cq
e1201862bce133e6e8ac11817dab93ce Virus.Win32.PolyRansom.a
e12115640cda3e2cf2a8e1624132560b Virus.MSExcel.WhiteIce.f
關於VirSCAN | 隱私權政策 | 聯繫 VirSCAN | 友情鏈接 | 幫助VirSCAN
计算机网络与信息安全技术研究中心
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号