VirSCAN VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。

選擇語言
伺服器負載程度
Server Load
殺毒廠商 tws

費爾智能殺毒8是費爾歷時長達5年精心打造的以智能為核心的新一代反病毒產品(原名:費爾托斯特安全)。她集主動防禦、虛擬機、啟發、基因、黑盒、回滾、雲安全等幾乎所有頂級安全技術於一身,擁有無比強大的防禦能力。令人驚奇的精準回滾,震撼的多媒體動畫交互界面和語音控制將帶給您與眾不同的使用體驗。

virscan當前使用的殺毒軟件版本
VirSCANVirSCAN
軟體名稱 國別 引擎版本 特徵庫版本 特徵庫日期 最新更新時間(CST)
tws China 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-01-18 2019-01-19 03:48:51
殺毒軟件 tws 最近檢測出的病毒
VirSCANVirSCAN
文件名 病毒名
7dbc0000f38000ec71a2cd335fa33a1c Worm.VBNA.b.uynw
7db507c8cdcea4f37d08cc2f469dc64f Heuri.Virut.1
7dae1b795b659372272916e814a167ee Suspicious:W32.GameHacktool.BE.dksc.mg
7dac6d89c62968065b85fa9d6977bba6 TrojanClik.Agent.ewd.ngcu
7d9bf191796c39a036521da5e425b30e TrojanDldr.Small.aeeg.hwox
7d9d8fd0fd5f36505bf4298241e2235a TrojanDldr.Rat.a.vkse
LifewithMary.exe Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
7d441d31c6bc086a62b67c7d33d7cd86 Script.HttpDldr.ab
7d0315526be024143d6913be5db64593 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
7cfd998e36c961a55ee05d3a1dfb39b5 TrojanDldr.Rat.a.vkse
7ce6eb4dab2c240c71bf4136230bc037 Suspicious:W32.Nimnul.a.ahmt.mg
7cda9a4df2b39cd05e6dc306dd40c7b4 W32.Delf.q.vua
7cd9b189690acc2b490f024ebd1a9465 Suspicious:W32.Nimnul.a.ahmt.mg
pnl下载器v3.6.exe Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
7ca9132c76ea248560998cf04c2c60b7 Suspicious:Packed.Confuser.B.bwyn.mg
7c85aa9bddf98297a1b1a2c60ab7edcc Trojan.DOMG.bgro
7c711080b8483f6c1f91e88b33bb36ec Suspicious:W32.Parite.b.bpvs.mg
7c1a6f536018139d9f3d8d724ae661d0 Suspicious:TrojanSpy.Krap.ag.cwwg.dll.mg
7bb3a8baf04e50ed1883e07d284e4d8a Suspicious:Trojan.Agent.SFB.qsin.mg
7ba8ea49b308388ec6c16f0f10655d50 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
7b9bdcf024851147649c6e5516698366 TrojanDrop.Injector.bkjd.tubk
7b97f856022390e79f5fef65f4d5760c Suspicious:TrojanDldr.Agent.aww.jmzd.mg
7b5be8c350b147317760c5f91e266f21 Suspicious:Suspect.W32.1.moxd.mg
7b48f9b78e734d6c9ba431dc3a6747c7 Suspicious:W32.Nimnul.a.ahmt.mg
7b2ad9f492a878dde6c7157b2aecd601 Suspicious:W32.Nimnul.a.ahmt.mg
7b296b203f7c9e2069a95bd4f362cc87 Heuri.Virut.1
7b13c7e38c94c3206f7f5c10ab1a5c6c TrojanDrop.Injector.bkjd.tubk
7b0d31168ec97f28284ce283ee705a53 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
meter2.exe Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
7ae2b94cd231b8134e71b4c6be923bd0 Suspicious:Worm.VB.ceo.pzkn.mg
7add016eccffd75912f6cf1773d9cb36 Trojan.Girtk.AXVE.exrk
7ad49eababe2b0d9727ff442baf3d127 Suspicious:Worm.Palevo.jub.zxfk.mg
7abe77ec8c6e62ab9d8f94662d3d1800 Trojan.StartPage.eeq.ztnt
7ab7c4ff050f6ae58d44bf19e9e85c12 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
7aadb044a05739f5447b43e12134b7d1 Suspicious:W32.Ardurk.g.xlhy.mg
7a98d7666175b3b4cf6089e3dc4b3b6c Trojan.DOMG.bgro
7a97faa4bcf76409b721e48470f873d6 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
7a63bb8ae449da7ed165c1be5781cc7e Heuri.Virut.1
7a4681f987cbf2838097a7bfc5d35b1c Suspicious:TrojanSpy.Agent.cda.ttjg.mg
7a258ea09fc074a8494faa5d10d7a7f1 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
79fb5a530039bd7efa1da1b05550a45a TrojanSpy.Agent.bbuk.bsvp
7a050c87449d5bdd5da226903dbb81df Suspicious:Worm.VBNA.b.gmlo.mg
79e3b19213c4eae60cd3733bdce9f380 Trojan.DOMG.bgro
79d6dcd0f48bdb3012d8faf3f1f6075e TrojanDldr.Rat.a.vkse
7993118ffbfcbbd193be07623fcb8a2b Suspicious:W32.Bifrose.NIO.zqum.mg
7951019fdfad3a91701853a8a270bf00 Trojan.Cosmu.kjz.ndfx
silk2mp3.zip Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
794793410ab36308f56cca7a98b43a06 Bladabindi.P.owvf
791bc023bd4f6b7d31c9bae54851e117 Adware.Eorezo.fv.nohc
7909b15f2bf981f5c9ed2765fee8f6f0 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
關於VirSCAN | 隱私權政策 | 聯繫 VirSCAN | 友情鏈接 | 幫助VirSCAN
计算机网络与信息安全技术研究中心
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号