VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

เกี่ยวกับ VirSCAN

VirSCANVirSCAN

VirSCAN.org เป็นบริการสแกนไวรัสออนไลน์, ซึ่งสแกนหามัลแวร์ต่างๆได้ โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีรายชี่อบนเว็บนี้สแกนไฟล์ ในช่วงที่มีการอัพโหลดไฟล์จะเป็นการตรวจสอบ, คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ของการสแกนและสรุปว่ามันเป็นไฟล์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์คุณ

VirSCAN.org ไม่สามารถลบซอฟแวร์ป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ.VirSCAN ไม่สามารถป้องกันคุณจากการติดไวรัสได้ VirSCAN ทำเพียงแค่การตรวจสอบไฟล์ที่คุณส่งขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นไวรัส, โทรจัน, สปายแวร์, หรือมัลแวร์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม, VirSCAN ไม่รับผิดชอบในการณีที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสไม่สามารถกำจัดไวรัสได้, แต่เราจะรับผิดชอบผลการสแกนต่างๆที่เอ็นจินตรวจจับได้ รวมถึงการทำงานผิดพลาดของแอนติไวรัสในเว็บ

อย่างไรก็ตาม เวอร์ชั่นเอ็นจินและวันที่ฐานข้อมูลในแต่ละโปรแกรมไม่ได้มีส่วนในการตรวจพบในการอัพโหลดไฟล์ครั้งนั้นๆ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไฟล์ที่คุณส่งขึ้นมาโดนตรวจจับเป็นมัลแวร์ หรือเกิดการผิดพลาดใดๆจากโปรแกรม เนื่องมาจากอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากโปรแกรมหรือเอ็นจินนั้นๆเอง

ข้อมูลสแกนเนอร์

สแกนเนอร์ ประเทศ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ อัพเดตล่าสุด(CST)
Korea-South 9.9.9 9.9.9 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Korea-South 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Germany 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-07-12 2020-07-12 01:05:20
China AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Poland 1.0 1.0 2020-07-12 2020-07-12 01:00:01
Czech 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-07-12 2020-07-12 01:00:03
Czech 10.0.1405 10.0.1405 2020-07-12 2020-07-12 01:01:09
China 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-07-12 2020-07-12 01:35:10
China 1.0 1.0 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Romania 7.141118 7.141118 2020-07-11 2020-07-11 19:57:27
N/A 25868 0.100.2 2020-07-09 2020-07-11 19:57:27
USA 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-06-12 2020-07-11 19:57:27
USA 4.6.5 5.3.14 2020-07-12 2020-07-12 01:01:21
USA 6.0.0.4 6.0.0 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Switzerland 11.121.34656 15.2.0.42 2020-07-10 2020-07-11 19:57:27
Russia 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-07-11 2020-07-11 19:57:27
emsisoft Austria 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-07-12 2020-07-12 01:31:23
USA 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2020-06-4 2020-07-12 01:05:38
Iceland 4.6.2.117 6.5.1.5418 2020-06-5 2020-07-11 19:57:27
Finland 2015-08-01-02 9.13 2020-07-12 2020-07-12 01:05:33
Germany 25.26194 25.26194 2020-07-11 2020-07-11 19:57:27
Korea-South 2.73 2.73 2020-06-28 2020-07-12 01:34:03
USA 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Austria 5.03.03 V1.32.39.0 2020-07-11 2020-07-11 19:57:27
China 16.0.100 1.0.0.0 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
India 11.121.34656 15.2.0.42 2020-07-10 2020-07-11 19:57:27
Russia 5.5.33 5.5.33 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Russia 8.0.4.312 8.0.4.312 2020-06-25 2020-07-11 19:57:27
China 2.1 2.1 2020-06-1 2020-07-12 01:30:01
USA 8254 5400.1158 2020-06-11 2020-07-12 23:00:11
Russia 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Slovakia 9846 4.5.15 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Spain 9.05.01 9.05.01 2020-07-12 2020-07-12 01:34:19
USA 13.302.06 9.500-1005 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
China 1.0.1 1.0.1 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
China 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
India 14.00 14.00 2020-07-12 2020-07-12 01:35:10
China 5380 5380 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Britain 5.32 3.65.2 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
USA 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-07-12 2020-07-12 01:34:53
China 2.20200403 2.20200403 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
USA 20151230.005 1.3.0.24 2020-06-28 2020-07-12 01:01:23
India 1.0 1.0 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Korea-South 9.9.9 9.9.9 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Peru 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-07-12 2020-07-12 01:34:53
China 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-07-11 2020-07-12 01:35:21
Belarus 4.4.1 4.4.1 2020-07-10 2020-07-11 19:57:27
Hungary 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27
Portugal 2.0.0 2.0.0 2020-07-12 2020-07-11 19:57:27

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
img2kvm(18608) ไม่พบอะไร
fd5be07de8534c5a67809cefc6942091(29952) พบไวรัสชื่อ ELF:Svirtu-R (10%)
fd5b9b3f***a8d***(1582) พบไวรัสชื่อ Trojan.LNK.Gen (36%)
fd5b7876ce82f0da9a***c56f4f(761851) ไม่พบอะไร
fd5ad9d04075e86baa0fccbff056db33(39306) พบไวรัสชื่อ Trojan.Ppatre.Gen.1 (26%)
fd5ab6a232a1ac1b4073fb2a9f2a5ad5(13342) ไม่พบอะไร
fd59e3c552be0***2889d(105395) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SP!V!Pk!prn.92F4B7FF (40%)
fd59e063936fc58339b2f61ce22ee4e2(4085) ไม่พบอะไร
fd59bfc37e3fe***df8a0960bbe(210925) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (4%)
fd5985857ddac7ab4fe75db0ca386fb0(211918) พบไวรัสชื่อ Trojan.Generic.6753864 (57%)