VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

เกี่ยวกับ VirSCAN

VirSCANVirSCAN

VirSCAN.org เป็นบริการสแกนไวรัสออนไลน์, ซึ่งสแกนหามัลแวร์ต่างๆได้ โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีรายชี่อบนเว็บนี้สแกนไฟล์ ในช่วงที่มีการอัพโหลดไฟล์จะเป็นการตรวจสอบ, คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ของการสแกนและสรุปว่ามันเป็นไฟล์ที่อาจจะเป็นอันตราย ต่อคอมพิวเตอร์คุณ

VirSCAN.org ไม่สามารถลบซอฟแวร์ป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ.VirSCAN ไม่ สามารถป้องกันคุณจากการติดไวรัสได้ VirSCAN ทำเพียงแค่การตรวจสอบไฟล์ที่คุณส่งขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นไวรัส, โทรจัน, สปายแวร์, หรือมัลแวร์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม, VirSCAN ไม่รับผิดชอบในการณีที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสไม่สามารถกำจัดไวรัสได้, แต่เราจะรับผิดชอบผลการสแกนต่างๆที่เอ็นจินตรวจจับได้ รวมถึงการทำงานผิดพลาดของแอนติไวรัสในเว็บ

อย่างไรก็ตาม เวอร์ชั่นเอ็นจินและวันที่ฐานข้อมูลในแต่ละโปรแกรมไม่ได้มีส่วนในการตรวจพบ ในการอัพโหลดไฟล์ครั้งนั้นๆ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไฟล์ที่คุณส่งขึ้นมาโดนตรวจจับเป็นมัลแวร์ หรือเกิดการผิดพลาดใดๆจากโปรแกรม เนื่องมาจากอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากโปรแกรมหรือเอ็นจินนั้นๆเองบริการอื่นๆที่มีในเว็บนี้

 ชมรม VirScan:

1.VirSCAN เป็นบริการฟรี

2.VirSCAN มีโปรแกรมป้องกันไวรัสช่วยกันตรวจสอบไฟล์ที่คุณส่งมา

3.VirSCAN มีการรายงานไฟล์นี่สงสัยที่น่าจะเป็นมัลแวร์ให้กับผู้พัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัส

4.การแจ้งรายงานไฟล์น่าสงสัยไปยังผู้พัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัสนั้น เพื่อเป็นการให้ผู้พัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัสสามารถตรวจสอบและช่วยป้องกันไม่ ให้มัลแวร์ระบาดขึ้นในวงกว้าง

5.VirSCAN ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้พัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัส

หมายเหตุ : ไฟล์น่าสงสัยในที่นี้หมายถึงไฟล์ที่อาจจะเป็นไวรัสหรือมัลแวร์อื่นๆก็ได้