VirSCAN VirSCAN

1, 你可以上传任何文件,但是文件的尺寸不能超过20兆。
2, 我们支持RAR或ZIP格式的自动解压缩,但压缩文件中不能包含超过20个文件。
3, 我们可以识别并检测密码为 'infected' 或 'virus' 的压缩文件包。

选择语言
服务器负载
Server Load

杀毒厂商 tws

费尔智能杀毒8是费尔历时长达5年精心打造的以智能为核心的新一代反病毒产品(原名:费尔托斯特安全)。她集主动防御、虚拟机、启发、基因、黑盒、回滚、云安全等几乎所有顶级安全技术于一身,拥有无比强大的防御能力。令人惊奇的精准回滚,震撼的多媒体动画交互界面和语音控制将带给您与众不同的使用体验。

virscan当前使用的杀毒软件版本
VirSCANVirSCAN
软件名称 国别 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 最后更新时间(CST)
费尔 中国 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-12-09 2019-12-10 04:01:38
杀毒软件 费尔 最近检测出的病毒
VirSCANVirSCAN
文件名 病毒名
12a732926b2b83e5fd665af1c68841a2 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
12a64d3631160d21527d538a5cc3b1fd Adware.Dodolook.gu.fjsl.dll
12a08735c374c027053fb9fa79b7e53a Suspicious:W32.Virut.NBU.optf.mg
127ab56092d0aed64cde94b37613076f Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
1275e89cdf18fcfccac8775d7bee2300 Suspicious:Trojan.Agent.vyl.ofup.mg
12745e93d7ed16ba90dfdad2a9828146 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
126ff19ffaecf4fbfb3c9fd903d9a467 Suspicious:W32.Virut.NBU.optf.mg
125b798d48a0a84fc94a5df1a74ac778 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
12603036b0227649388fdbcbd87016d2 TrojanDldr.Rat.a.vkse
12547a78ff1b8d238db6645ce4785124 Suspicious:W32.Nimnul.a.ahmt.mg
1249722c7a15d78c12e6af0d4388f7fe Heuri.Virut.1
123a952eeedba56bf297236635420430 Suspicious:Trojan.Agent.vyl.ofup.mg
1219c63aa404c6aa419672fb37e9de30 Suspicious:W32.Sality.z.qbwn.mg
12150051113fcbf496af9f09c2f0198e TrojanDldr.Rat.a.vkse
120d6551f51a514a211ccaff3a8f074c TrojanDldr.Rat.a.vkse
1203d6298ffce6a018a39f371b628a80 Suspicious:W32.Virut.NBU.optf.mg
11f03431e69d3922352b0b9eb6196411 Suspicious:TrojanProxy.Qukart.gen.jfue.mg
11e90bc3765d2d5ed8770b565c3570b3 Suspicious:TrojanDldr.Injecter.hhr.ssnm.mg
CnCFDcd.rar Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
11e774b0503ce4308bc69e2f732c5c6e Suspicious:W32.Small.l.bxem.mg
11e26fee47c0799e118573c9cdc38bb2 Suspicious:Packed.Krap.g.hvdx.mg
11de6d2cdd3c9e17744e8f224544a1f9 Trojan.VBKrypt.mcof.yqgl
11d61f893bf5b3424c33e3e63378ce1e Suspicious:TrojanSpy.Qukart.g.qzdo.mg
11d2ed8b2c1df7b4447a13a5744d5020 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
11c719d5f292bb5d509fffc1c33e1725 Heuri.Virut.1
11c4d1bf5d3ebc82c9075cc78f0ca44a TrojanDldr.Rat.a.vkse
11c21c00f4fb38898e1e15872fca6f15 Suspicious:Malware.Qyg.a.ymhr.mg
11c37053325b7aa78608cb897bda7b50 Suspicious:W32.Nimnul.a.ahmt.mg
11a60a8e1ff03af8d96e3d27b549139d Suspicious:W32.Ardurk.g.xlhy.mg
11a21eba83f8e6c859efca2526cb95c8 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
119ceebacfa395a3fcbe57a89f2e12f8 Suspicious:TrojanSpy.Qukart.g.qzdo.mg
11986272e8c40198db61152b56421cdd Trojan.Swisyn.atts.izck
11782846bd1848346362ae6607886102 Trojan.Swisyn.bner.lxik
117295b0192bba0e95b5e19bed800401 Suspicious:W32.Ardurk.g.xlhy.mg
116da6d81780a1540431d549579f9c00 TrojanDldr.Rat.a.vkse
116ab0a1f0067e1a60a4db7e6dedbf75 Suspicious:W32.Ardurk.g.xlhy.mg
SupportAssistLauncher.exe Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
11629e7ea61bafef967c048a1ebd0849 Suspicious:W32.Ardurk.g.xlhy.mg
MamsdsCountDown.zip Trojan.Scar.hmoc.yleu
115e19aae81adfe006caea1fa0ced360 Suspicious:Trojan.Agent.vyl.ofup.mg
聚享游疯狂90秒算法神器.exe Suspicious:Trojan.QQTen.NAN.vmge.mg
115667a8ecfcc3e8b63b10071534f57b W32.Small.NDX.ocmv.dll
114ef2be3dd4bb381b0a011214781888 Suspicious:TrojanPSW.Almat.dno.htqh.dll.mg
11490727ce5fde7dff8d542786af8ad2 Trojan.Generic.uabn.dll
114c3f5eb7469c1174d4cdd3a54f5480 Suspicious:W32.Nimnul.a.ahmt.mg
11458cb7bc91083b2d165ba668011030 Trojan.Generic.uabn.dll
114482ce2cf5e25b839de7317b59739b Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
11411a07fda7c5fc3fe83719867d5a71 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
11373c877df97439a3b540c48d5caeeb TrojanDrop.VB.baht.xdzr
1133dde038d5af394549b8175823ee3a Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
关于VirSCAN | 免责声明 | 联系我们 | 友情链接 | 帮助我们
中国反网络病毒联盟
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号