VirSCAN VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。

選擇語言
伺服器負載程度
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。

殺毒廠商 qh360

virscan當前使用的殺毒軟件版本

軟體名稱 國別 引擎版本 特徵庫版本 特徵庫日期 最新更新時間(CST)
qh360 China 1.0.1 1.0.1 2020-09-20 2020-09-19 08:41:30

殺毒軟件 qh360 最近檢測出的病毒

文件名 病毒名
5927acd7342d80ecf06ae361ef2a096a virus.js.qexvmc.1
59273ace147b644d391443d63b457fe1 Win32/Virus.Downloader.27f
58da2d651637e90ffbb3f466ab3671f1 Worm.Win32.Small.B
58a49543c3bc57c8e5cbe6e91b7cbf42 virus.html.gen03.205
589b5b79a7a0034585dceef58acf9f12 Win32/Virus.VirutChangeEntry.G
5847cb8cb1cde1249305531544e1e626 Trojan.Android.Gen
583156b189bb77126a5473d9d546f9a1 Android/Trojan.Dropper.38f
5836984e48076dc708776f65051888e5 Win32/Trojan.fc8
583728427a8ee862ea78636a2831d643 Win32/Trojan.Qukart.A
57f41b3647bc14710dc3725fe27bf2d1 HEUR/QVM18.1.6229.Malware.Gen
57ef41a646acf761fc90eb842dc1bb33 HEUR/QVM11.1.5D31.Malware.Gen
57b5abfa15c30cffeda59e85024011d6 Win32/Trojan.023
57b7a42abc79c45030fa8d0d9b3f5357 virus.lnk.vbsworm.b
576854161df186320928d66de51a93c1 Win32/Trojan.96d
5763cc2354580b407794905586e9ad54 virus.lnk.vbsworm.b
572272dabdedfd7c99ad71bde996f069 Generic/Trojan.0ab
571823bdf8973b5d4ced17ec3acffbcd Win32/Trojan.Ransom.GandCrab.AG
56e6a02359c508e25e49acab8a2b5ad8 virus.vbs.writebin.a
56dcc0284388f5ba8dde565baf88e714 HEUR/QVM01.1.56EB.Malware.Gen
56e383f5f5b08698ae497ba1ceb4f0d6 Win32/Virus.Downloader.27f
56b122af05433b4b4b418a7c13c88c0b virus.js.qexvmc.1
56a1a427b12b68b457335c2d1b828544 HEUR/QVM41.2.6781.Malware.Gen
5698c9295e76921df9ef7842433fa154 Worm.Win32.Small.B
568b36ac171c6bb171e4ff1fd30fbff7 Virus.Win32.Diskgen.AE
563a420f5258afc543ac354bf0ae8e03 Win32/VirusOrg.Symsvr.A
56248a6c9cdf8fecab0033e42c083e1c Win32/Trojan.435
561bc92eaa8afde36a8b614c12993b84 Android/Virus.Downloader.edf
561cb3b189015eabc6e25c8730619391 HEUR/QVM10.2.81D5.Malware.Gen
561b993c07e7a79ddd81f6d21349cd33 Win32/Virus.VirutChangeEntry.G
560f39b4edaf5feb7f4cb9b6edef27f4 Worm.Win32.Small.B
56097436818651ed5e6462411fc8823b Malware.Radar01.Gen
5604a7144698e73aae09f1d7d77f19ab Win32/Trojan.BO.c93
55f062b8d22199dc21956b8d34cb6717 HEUR/QVM19.1.6205.Malware.Gen
55f1ad701ee62f68df0f4de0276ff1c9 Win32/Trojan.VBClone.A
55e3d694187fc050b9311bbb5ea69d94 Win32/Trojan.Qukart.A
55c4fccfe7c34a89442b91bac1273582 Android/Trojan.DoS.402
55c5e64444c8ca0865b284e30f40ba95 Win32/Trojan.96d
55bec7f2512024a6a7e00adef398d7fd Trojan.Android.Gen
55a8d07af5da7a254a7f21ed1fe47808 HEUR/QVM10.2.7D0F.Malware.Gen
55a3048e70ecc932a2b2e4d74f391ce2 virus.js.qexvmc.1
5566ca19cdaee9a48edebebd6f3b2e90 Win32/Trojan.5c9
556cc4016cec3273fce4152007f3637d virus.js.qexvmc.1
555b550862f73e0249d576286779078a Win32/Application.512
553fe410e22397e7332d23e8ba0f649b Win32/Trojan.93a
553ef0558c730e24efe919b5731a5926 Trojan.Android.Gen
55277b0933349dbbc42b2d0bf0f54fbc Win32/Trojan.Downloader.c5b
5508412142054af44c2fe63543a1406f Win32/Trojan.Downloader.98e
54dbae87dce8437c364d3e94e1cbcb2a HEUR/QVM01.1.55F5.Malware.Gen
54da0e6a7b288a07a0659e7036c75b6f HEUR/QVM202.0.75FB.Malware.Gen
54d8c48df4b4ee66545ecea6f0e9e0e7 Win32/Backdoor.BO.d92