VirSCAN VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。
4, 如果您的瀏覽器無法上傳文件,請下載Virscan Uploader進行上傳。

選擇語言
伺服器負載程度
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。

殺毒廠商 tws

    費爾智能殺毒8是費爾歷時長達5年精心打造的以智能為核心的新一代反病毒產品(原名:費爾托斯特安全)。她集主動防禦、虛擬機、啟發、基因、黑盒、回滾、雲安全等幾乎所有頂級安全技術於一身,擁有無比強大的防禦能力。令人驚奇的精準回滾,震撼的多媒體動畫交互界面和語音控制將帶給您與眾不同的使用體驗。

virscan當前使用的殺毒軟件版本

軟體名稱 國別 引擎版本 特徵庫版本 特徵庫日期 最新更新時間(CST)
tws China 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-11-30 2020-12-01 01:35:30

殺毒軟件 tws 最近檢測出的病毒

文件名 病毒名
09d3c5917bedcb0f7b55238cd9352b76 W32.SillyP2P
09c0879509ce8a96d464ebb1193309a9 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
09c0715c8bf14b01b58569d8ef1a1a2a Suspicious:Trojan.Agent.ahnk.rryx.mg
09a86a294ba91441936da12baec9b2d9 Backdoor.Padodor.gen.dxda.dll
09a16f5d744db31c04487505c223770e Worm.Benjamin.a.pyz
0997cd05c19a7e944a55499ad67c96bc Worm.Agent.cp.ctzd
099422d9fcbb5947433aa521ef7df1e0 TrojanBanker.Banker2.ayg.fawq
0960defee2e85a1df2d2e3685b28e55e TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
0951136e8cfc982cd58d424ed0029b54 Suspicious:Worm.Otwycal.J.ztkw.mg
094cf69d03440375a69b4d0c3f909c25 Trojan.Generic.cbyt
092a6bf061f628d01cb8c682456ad59e W32.Lamer.cb.ajqg
SynchromagicProv4322_Crack.exe Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
09184d8e4aa81bd91e4c8487c9b4ff92 Trojan.Mepaow.hwl.twkp
0915f859099ce853b28f449d3517d760 Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
090f756428983d9bc9da88d2dfccc199 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
08ff1db648b81edfbae36903aa7290a4 Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
08f990e5ca893599f6799265ea3675c5 W32.SillyP2P
08f34be1ccfc1caf4d2b6c11d5c39b29 Trojan.Mepaow.hwl.twkp
08f11f93893ca92317521f10226fb951 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
08ebd28db0a905db92a2f5870263be4f Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
08e5bb7cbc3a4554d19266999cc5535e Trojan.Mepaow.ael.hrxt
08dc412c944e2d802e61f76354d69756 Suspicious:TrojanSpy.Qukart.g.qzdo.mg
08cbf16603aa331955bb0d9a571683ad Suspicious:TrojanSpy.Qukart.g.qzdo.mg
08cd67d4d33434a74cbf9239a3209cb4 Suspicious:TrojanSpy.Qukart.g.qzdo.mg
08b7802ded3b10d04630b9fe6589ecaf Trojan.Generic.uabn.dll
08b58e6edb29ba5925fbeadbe59db15c TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
08b4f4d8f14ba09ea81160c6789e8a8e W32.SillyP2P
089a84010f48adf26f4ca3db4d63e1f7 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
089a30a8f5ef17e209ec86be40b8cc9f Backdoor.IRCBot.qz.wtmc
089a5ac8be12a7b5741136f2ef2deb59 Trojan.Mepaow.hwl.twkp
0899011fb42b41a38fb57a3cc8f05f3f W32.SillyP2P
08975abb05f116898f64923d24677d70 TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
0887ec2c276144868a2905ad22f4c5b4 TrojanDrop.Daws.auiz.qztc
92DAIDAI云挂机3.1.exe Suspicious:Trojan.QQTen.NAN.rrsg.mg
087c182de37cbdf33a43cedaefd64c2b Worm.Agent.cp.ctzd
087afa77372f661b89d5a35066d8a84e W32.SillyP2P
08785d5a4657e0d6ed41819bf80dff19 Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
0875ffb21de4cb1e2cf68d5859a795f2 Trojan.Mepaow.hwl.twkp
087038f27d9ffb2cfc11134635f4b930 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
085fa9f8c0f2b9745aae17cdc9159112 Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
0855b583ac487ddc1c58e2959b432468 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
08450d25cc5fa75930b42274f6f9d067 Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
083243dabcf40a949c698769052bf2a5 Trojan.Krament.og.kxhs
082976f1327d98428ce6fc5c96486b71 Trojan.Mepaow.hwl.twkp
0824f2858c78607a9ccb3fb06adf9344 W32.SillyP2P
081a16dc80a7232cbe9a63e78cf78507 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
081994a20d888392882a3b5c1ad65ec2 W32.SillyP2P
080db17b8530defc33463da3788cad5f Backdoor.IRCBot.qz.wtmc
080c851f288aa9c0fc69b0c8cfc8ad21 Suspicious:W32.Virut.NBU.optf.mg
0807c151db23a02d449fd9da60c90b54 TrojanBanker.Banker.zaq.yjel